This website works best with JavaScript enabled
logo

Tel.: +38(067)5602662; +38(044)4656771

e-mail: info@infocentr.com.ua

Замовлення дипломної роботи

Дипломна робота - один з видів випускний кваліфікаційної роботи – самостійна творча робота студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів, виконувана ними на останньому, випускному курсі вищого навчального закладу. Дипломна робота на замовлення, зазвичай виконується студентами, що навчаються природничих, гуманітарних, економічним і спеціальностями, і має на меті систематизацію, узагальнення і перевірку спеціальних теоретичних знань і практичних навичок випускників.

В компанії "Інфоцентр" Ви зможете замовити дипломну роботу з економічних, юридичних, гуманітарних, технічних дисциплін.

Дипломна - це найважливіша навчальна робота, яка пишеться на останньому курсі навчання. Вона ж сама об'ємна – як правило, мінімальний обсяг становить не менше ніж 60 аркушів. Весь хід наукового дослідження в дипломному проектування можна представити такою логічною схемою:

 • Вибір теми та обґрунтування її актуальності.
 • Визначення мети і постановка конкретних завдань дослідження дипломної роботи.
 • Визначення об'єкта і предмета дослідження.
 • Вибір і обгрунтування методів дослідження.
 • Опис процесу дослідження.
 • Підведення результатів дослідження.
 • Формування висновків до дипломної роботи.

Про якість дипломної роботи на замовлення однозначно свідчить глава з оглядом джерел і літератури по обраній темі, яка є для нас складовою частиною замовлення. Наявність даного розділу суттєво підвищить рівень Ваших знань в очах комісії.

Як правило, дипломна робота має наступну структуру:

 • титульний лист;
 • зміст;
 • введення;
 • основна частина роботи - 3-5 розділів з пунктами;
 • висновок;
 • список використаних джерел і літератури;
 • програми.

У вступі відображається актуальність теми, рівень наукової розробленості проблеми, наводяться об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, теоретична, методологічна та інформаційна база, завдання роботи і т. д.

У теоретичній частині аналізуються теоретико-методологічні основи досліджуваної проблеми, викладаються різні позиції і підходи, здійснюється огляд літератури по темі дослідження.

Практична частина містить аналіз проблеми на прикладі конкретної ситуації (на прикладі підприємства, правової колізії, соціальної групи тощо) У практичній частині роботи (якщо необхідно) проводиться аналіз діяльності підприємства за обраною темою (для економічних дисциплін), дослідження проблеми правового регулювання (правових), проводиться експеримент (педагогіка, психологія, соціологія), з висновками і рекомендаціями.

У оптимізаційній частині розробляється проект рішення розглянутої проблеми. Проектна (оптимізаційна) частина може містити шляхи поліпшення, оптимізації, підвищення ефективності і т. д.

У підсумках наводяться висновки за результатами дослідження, формулюються пропозиції.

У додатках наводиться графічний матеріал, об'ємні таблиці і т. д.

Після виконання дипломної роботи на неї пишеться рецензія.

Текст дипломної роботи на замовлення друкується через один-півтора міжрядкових інтервали з використанням шрифту Times New Roman Cyr 14. Відстань від краю аркуша до тексту зліва – 25-30 мм, справа – 10-15 мм від верхнього і нижнього рядка тексту до кордону аркуша – 20 мм. Абзаци в тексті слід починати з відступу, що дорівнює 1,25 мм Текст роботи повинен бути розподілений по ширині сторінки. Протягом роботи тип і розмір шрифту, інтервал, розмір полів і абзаців не змінюються.

Особливості написання Випускної кваліфікаційної роботи

Зробивши замовлення дипломної роботи в нашій компанії, Ви можете розраховувати на якісний підбір свіжого матеріалу по темі роботи (при необхідності література замовляється в бібліотеках), систематизацію і розподіл матеріалу за відповідними розділами, проведення дослідження в розрізі теми дипломної роботи на замовлення, складання рекомендацій, узагальнення результатів практичних досліджень. Особливості захисту дипломної роботи.

Ваша дипломна робота на замовлення буде оформлена згідно вимог методичних рекомендацій наукового керівника, а список літератури – відповідно до чинного ДСТУ. Також наша компанія допоможе Вам написати звіт з переддипломної практики (навчальної практики) на замовлення. Якщо Ви вирішите замовити дипломну роботу і звіт з переддипломної практики разом, ми надамо Вам істотну знижку.

Замовити дипломну роботу в нашій компанії дуже просто. Для цього необхідно заповнити форму, або подзвонити або написати нам.


Супроводні матеріали до дипломної роботи:

Рецензія до дипломної роботи - рекомендації щодо написання
Відгук керівника на дипломну роботу - рекомендації щодо написання
Доповідь і презентація - рекомендації щодо написання


Рейтинг@Mail.ru          Наша страница Вконтакте
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440